Vyberte stránku

Úkol pro ChatGPT (v4) byl přijít s nápadem na funkční produkt, vytvořit popis a zadání pro Midjourney. Výsledek:

Chytrý systém péče o rostliny

Popis: Chytrý systém péče o rostliny je vše-v-jednom elektronickém zařízení navrženém pro sledování a udržování optimálních podmínek pro pokojové rostliny. Integruje různé senzory a akční členy, aby vaše rostliny dostaly tu správnou péči, kterou potřebují pro svůj růst. Systém se připojuje k mobilní aplikaci, která uživatelům poskytuje data v reálném čase a praktické informace o zdraví jejich rostlin.

Key features:

Soil moisture sensor: Measures the moisture content of the soil to prevent over- or under-watering.

Ambient light sensor: Monitors the light levels to ensure the plants receive adequate sunlight or artificial light.

Temperature and humidity sensor: Tracks ambient temperature and humidity to maintain a comfortable environment for the plants.

Automatic watering system: Provides the appropriate amount of water based on the plant’s specific needs, as determined by the sensors.

Nutrient monitoring: Measures the nutrient levels in the soil, alerting users when it’s time to fertilize.

Mobile app integration: Allows users to monitor their plants‘ health and receive notifications and recommendations for optimal care.

Výstupy z Midjourney: